Pasztell színekből női kardigán

Kellemes pasztellszínekből készült az alábbi női kardigán.

Hozzávalók: kb. 35 dkg hal­ványsárga, vékony moherfonal kettős szála, 5 dkg világosszür­ke és 2-2 dkg hasonló vastagsá­gú fonal a jelmagyarázat sze­rinti színekből; a patentsze­gélyhez 3-as, a többi részhez 3 és feles kötőtű; 10 gomb.Minták.

Patent: 2 sima és 2 fordított szem váltakozik.

Si­ma: a színén sima, a visszáján fordított szemek.

Norvég: si­makötéssel, a leszámolható rajz szerint készítjük, a nem használt fonalat a munka visszáján lazán vezetjük.

Mérete: a kardigán mellbő­sége 100, hossza 62 cm

Méretpróba: 23 szem és 28 sor= 10x 10 cm.

Háta: sárga fonallal, 96 szemmel, 4 és fél cm-es patent­szegéllyel kezdjük, utolsó sorá­ban egyenletesen elosztva 11 szemet szaporítunk (107). Simakötéssel 6 sort készítünk, majd a norvégmintával, egye­nes szélekkel haladunk. A kez­déstől mért 60 cm-es magas­ságtól alapszínnel, simakötés­sel dolgozunk, és a nyakkivá­gásnak leláncoljuk a középső 31 szemet, majd a kivágást mindkét szélén 1×3, 1×2 és 1 x 1 szem befejezésével kere­kítjük. A vállak 32-32 szemét egy sorban leláncoljuk.

Jobb eleje: 48 szemmel kezdjük, a hátához hasonlóan dolgozunk, de a patentszegély utolsó sorában csak 6 szemet szaporítunk (54). A nyakkivágásnak 60 cm-es összmagas­ságban a jobb szélen 16 szemet leláncolunk, majd még 2 so­ronként 1 x 3, 1 x 2 és 1 x 1 sze­met befejezünk.
Bal eleje: a jobb tükörképe.

Ujja: 44 szemmel, 6 cm-es patentkézelővel kezdjük, utol­só sorában egyenletesen el­osztva 18 szemet, majd mind­két szélen 4 soronként 27 x 1 szemet szaporítunk (116). A hátáéval azonos mintabeosz­tással dolgozunk, 44 cm-es összmagasságtól 3 cm-es, alap­színű simakötést készítünk, és a szemeket egy sorban lelán­coljuk.

Összeállítás: mindkét elején felszedünk 158-158 szemet, és 9 cm-es patentszegélyt körünk, a jobb oldaliba 2 cm után 7 gomblyukat készítünk (3 sze­met befejezünk, a következő sorban fölötte 3 új szemet ké­pezünk), az elsőt a kezdéstől 6 szem után, a többit egymástól 21 szem távolságban. A kez­déstől 7 cm távolságban az elő­zőek fölött újabb gomblyuka­kat készítünk.

A vállakat, ujja­kat, oldalakat összevarrjuk, az ujjakat a karöltőbe állítjuk. Mindkét gomboláspántot felé­nél a munka visszájára hajtva leöltögetjük. A gomblyukakat kivarrjuk.

A nyakkivágáson (a gomboláspántokon is) felszedünk 170 szemet, és patentmintával 14 cm-es gallért kö­tünk, közben 5 cm-es magas­ságban a jobb szélébe 2 gomb­juk kerül, az első a 6-8. szem fölött, a második ettől 7 cm tá­volságban. A bal elejére fel­varrjuk a gombokat, a legfölsőnél egyidejűleg a visszájára is varrunk egyet, így ha be­gombolva hajtjuk vissza a gallért, akkor is szép.

Pasztell színekből

Pasztell színekből

Pasztell színekből

A bejegyzés kategóriája: Modellek
Kiemelt szavak: , , , .
Közvetlen link.

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé.