Kötött – horgolt kardigán

Hozzávalók: kb. 20 dkg szí­nes és 25 dkg fehér, vékony műszál fonal; 3-as körkötőtű; 3-as horgolótű; 5 gomb.

Minták. Patent: 1 csavart si­ma (a szem hátsó szálába öl­tünk) és 1 fordított váltakozik. Horgolt (1 színes és 1 fehér szál összefogásával dolgo­zunk):1. sor: a kezdő lánc­szemsor minden 3. szemébe 3 egyráhajtásos pálca, a sor vé­gén 3 láncszemmel fordulunk;

többi sor: minden pálcacso­port középső pálcájába 3 egy­ráhajtásos pálca.
Méretpróba: 6 pálcacsoport és 7 sor=10x 10 cm.

Bal eleje: 28 cm-es lánc­szemsorral kezdjük (kb. 18 pál­cacsoport), és egyenes szélek­kel horgolunk 15 cm-t. Innen kezdve a munka bal szélén a szabásminta szerint fogyaszt­juk a nyakkivágást (felváltva l, illetve 2 soronként l pálcával). A jobb szélen egyenesen hala­dunk 25 cm-es magasságig, majd soronként 1×2 és 3×1 pálcacsoport elhagyásával ala­kítjuk ki a karkivágást.

Ismét egyenesen horgolunk a vállig, amelynek pálcacsoportjait (kb. 8) 2 részletben befejezzük.

Jobb eleje: a bal tükörképe.

Háta: 54 cm-es láncsorral kezdjük (kb. 34 pálcacsoport), és 24 cm magasságig egyénesen horgolunk. Innen kezdve mindkét szélen soronként 3 x 1 pálcacsoport elhagyásával ala­kítjuk ki a karkivágást, majd ismét egyenesen horgolunk a vállig. A vállakat úgy fejezzük be, mint az elején. A nyakkivá­gás megmaradt szemeit egy­szerre befejezzük.

Ujja: 28 cm-es láncszemsor­ral (kb. 18 pálcacsoport) kezd­jük, és a széleken egyenletesen szaporítunk a szabásminta sze­rint (kb. 2 és fél cm-énként 1 pálcát) 42 cm-es bőség elérésé­ig. A kezdéstől mért 36 cm-es magasságtól mindkét szélen 2-2 pálcacsoport elhagyásával kezdjük a felső ív kialakítását, majd soronként 1×3, 4×2, 4×1, 2×3 és 1×6 pálcát elha­gyunk. A munkát 54 cm-es ma­gasságban abbahagyjuk.

Derékszegély: színes és fe­hér fonal összefogásával, 181 szemmel kezdjük, és- patentmintával 8 cm-re kötjük.

Nyak- és gomboláspánt: kétszálas fehér fonallal, 307 szem­mel kezdjük, patentmintával dolgozunk. A 4. sorában a jobb elejére kerülő szélen 5 gomblyukat készítünk (2 szemet leláncolunk, a következő sorban fölöttük 2 új szemet ké­pezünk), az elsőt a 6-7. szem fölött, a többit ettől, illetve egymástól 10 szem távolságra. A patentminta 8. sora után1 sima sorral fejezzük be a sze­gélyt.

Kézelő: fehér fonallal, 49 szemmel kezdjük, 8 sor patent­minta után 1 sima sorral fejez­zük be.

Összeállítás: a horgolt része­ket összevarrjuk, az elején az oldalakat is betartjuk. A kardi­gán alját kissé betartjuk, így öltögetjük rá a szegélyt. Az eleje széleit, a nyakkivágást, az uj­jak végét 3, oda-vissza haladó rövidpálcasorral szegjük:

az 1. sort színes és fehér, a követke­ző 2 sort 2 színes szál összefo­gásával horgoljuk. Végül a pa­tentszegélyeket a munka visszáján a horgolt szegélyhez öltögetjük

Kötött - horgolt kardigán

A bejegyzés kategóriája: Horgolás, Modellek
Kiemelt szavak: , , , .
Közvetlen link.

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé.