Horgolt lábzsák és főkötő

Pár hetes babáknak készült lábzsák és főkötő, mely nem csak szép és aranyos, de meleg is.

Mérete: hossza 48, felső bősége 44 cm.

labzsak par hetes babaknak

 

Hozzávalók

kb. 10 dkg vékony mohair jellegű mű­szálfonal, 4-es kötőtű, 3-as horgolótű, 4 db apró gyöngy­házgomb,

Minták

csillagos hor­golt: egyráhajtásos pálca­sorral kezdjük, erre

1. sor: 3 láncszem sormagasítás­nak, a következő pálcába 1 egyráhajtásos pálcát öltünk, most a tűn levő hurkot pál­camagasságúra felhúzzuk, 1 ráhajtással leöltünk a pálca tetejére, és ugyanilyen ma­gas hurkot húzunk fel (a tűn 3 hurok van), újabb ráhajtás, az 1. pálca tövéből és az előző sor következő 3 pálcájából ugyanilyen hur­kot húzunk (a tűn 11 hurok van), egyszerre összehorgol­juk őket, majd 1 láncszem­mel zárjuk a hurokcsoportot.

A soron végig ismételjük a motívumokat, de az 1. hur­kot az összefogó láncszem­ből, a 2.-at az előző hurok­csoport utolsó leöltési pont­jából, a 3.. 4. és 5.-et pedig az előző sor következő 3 pál­cájából húzzuk fel. A sort 2 egyráhajtásos pálcával zár­juk.

2. sor: 3 láncszem maga­sítás, 1 egyráhajtásos pálca, majd minden hurokcsoport középpontjába 3 egyráhaj­tásos pálca, a sor végét 2 egy­ráhajtásos pálcával zárjuk.

Az 1—2. sor ismétlődik.

Szegélyek: noppos:

a ki­induló pontból 1 egyráhaj­tásos pálca magasságú hur­kot húzunk, majd 1 ráhajtás és 1 hurokfelhúzás következik kétszer, és a tűn levő összes hurkot egyszerre le­horgoljuk, 1 szoros szemmel zárjuk, és 1 láncszemmel a szélbe öltjük, így haladunk a soron végig.

Fodros: a hor­golt minta oldalvonalán ké­szítjük.

1. sor: a szélen lévő mindegyik pálca végébe egy­ráhajtásos pálcát öltünk.

2. sor: 2 rövidpálca, 1 félpálca, 2 egyráhajtásos pálca egy tőbe öltve, 1 félpálca ismétlé­sével cakksort horgolunk.

Simakötés:

színén sima, visszáján fordított sorok.

Méretpróba: (a kötött mintából) kettős szállal, 4-es tűvel 18 szem és 25 sor = 10×10 cm.

Kötött elő- és hátrész:

simakötéssel készítjük. Mind­kettőt 40 szemmel kezdjük, és 4 cm-ig egyenesen hala­dunk. Itt a két szélén 2—2 szemet leláncolunk a karöltő részére, majd ismét egyene­sen kötünk. Az elején 8 cm, a hátán pedig 10 cm kötés-magasságnál középen befe­jezünk 18 szemet. A két szé­lén maradt 9—9 szemen külön-külön megkötjük a vállakat: az elején a kivágástól mért 6 cm-re, a hátán pedig 4 cm-re. Az eleje pánt­jaira sor közben 1—1 szem befejezésével 2—2 kis gomb­lyukat készítünk.

Zsákrész:

1. sor: a kötés kezdő szemsorába 40 egyráhajtásos pálcát öltünk.

2. sor: egyenletes elosztással 20 pálcát szaporítunk. A to­vábbiakban a csillagos hor­golt mintával dolgozunk úgy, hogy a horgolás kezdé­sétől mért 34 cm-es magas­ságig a széleken egyenletesen szaporítunk.

Befejezéskor a horgolás szélessége 36 cm.

Összeállítás:

a két dara­bot az oldalán és az alján sa­ját szálával összevarrjuk. A felső rész szélét a noppos szegélymintával körülhorgol­juk. Az 1. pálcasorba kb. 80 cm hosszú zsinórt fűzünk, amelynek végeire kb. 4 cm átmérőjű pompont erősí­tünk. A háta vállpántjaira 2—2 gombot varrunk.

Pompon: kemény kar­tonpapírból két, körzővel raj­zolt körlapot vágunk. A kör­lap közepére kisebb kört raj­zolunk, és azt is kivágjuk, majd a karikát egy helyen ollóval szétnyírjuk. Ezután a két karikát egymásra he­lyezzük, és körben sűrűn besodorjuk a fonallal. A ka­rikára sodort fonalat körben felvágjuk. Most a két karikát kissé széthúzzuk, a szálakat középen fonallal szorosan összefogjuk, és a fonalat elvarrjuk. Letépjük a papírka­rikákat, végül a pompon szá­lait ollóval gömbölyűre vag­dossuk.

Főkötő

Felső rész: 8 cm hosszú láncszemsorral kezdjük, és a csillagos horgolt mintával egyenesen horgolunk 21 cm magasságig.

Hátlap:

1 sor: 9 rövidpálca

2. sor: az elő­ző sorra 13 rövidpálca

3—6. sor: minden pálcába egy-ráhajtásos pálca.

A felső rész hosszabb ol­dalát a hátlap külső kerüle­téhez illesztjük, és rövidpál­cákkal összehorgoljuk. A főkötő nyakrészét 2 egyráhajtásos pálcával szegjük. Az archoz kerülő szélre először a fodros, majd a noppos sze­gélyt készítjük el. A nyakrész utolsó sorának pálcái közé kb. 50 cm hosszú hor­golt zsinórt fűzünk, amely­nek végére kb. 3 cm átmé­rőjű pompont varrunk.

 

Kellemes időtöltést!

A bejegyzés kategóriája: Horgolás
Kiemelt szavak: , , , , , , .
Közvetlen link.

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé.