Kötés – Horgolás

Szinkombinációs – női pulóver


Hozzávalók: kb. 40 dkg, vas­tag, rózsaszín-kék melírozott moherfonal és 10 dkg, hasonló vastagságú, kék félgyapjú; a patentszegélyekhez 5-ös kö­tőtű és körkötőtű, a többi rész­hez 6-os kötőtű; 4 rózsaszín gomb. Mérete: a pulóver mellbősé­ge 100, hossza 62 cm.Minták.

Patent: 1 sima és 1 fordított szem váltakozik.

Si­ma: a színén sima, a visszáján fordított szemek.

Lusta: a szí­nén és a visszáján is sima sze­mek.

Csík (kék fonallal): 1., 3. és 5. sor: sima; 2., 4. és 6. sor: l sima, l szemet leemelünk (a szálat a munka mögött vezet­jük), majd elölről ismételünk.

Méretpróba: simakötéssel 14 szem és 20 sor= 10x 10 cm.

Háta: melírozott fonallal, 60 szemmel, 7 cm-es patentsze­géllyel kezdjük, utolsó sorában egyenletesen elosztva 10 sze­met szaporítunk (70). A 6 so­ros kék csíkminta és 10 sor me­lírozott simakötés váltakozásá­val folytatjuk. A nyakkivágás­nak 59 cm-es magasságban le­láncoljuk a középső 16 szemet, és a két részt külön kötjük to­vább.

A kivágást mindkét ré­szen 2 soronként még 1 x 3 és 1x 2 szemmel fogyasztjuk.

A vállakat 60 cm-es magasságtól soronként 2×11 szemmel fe­jezzük be.
Eleje: úgy kezdjük, mint a hátát, de a szegély után végig melírozott fonallal, simakötés­sel haladunk.

A munkát 17 cm-es magasságban 3 részre osztjuk, és elkészítjük a zseb­nyílást: a széleken 18-18 sze­men, középen 34 szemen kü­lön-külön kötünk 12 cm-t, majd a munkát ismét egy da­rabban folytatjuk, 35 cm-es magasságig. Itt leláncoljuk a középső 4 szemet, és a két részt külön kötjük tovább.

A nyak­kivágást 55 cm-es magasságtól mindkét részen 2 soronként 1×3, 3×2 és 2×1 szemmel fo­gyasztjuk. A vállakat úgy fejez­zük be, mint a hátánál.
Ujja: 30 szemmel, melíro­zott fonallal, 7 cm-es patent­szegéllyel kezdjük, utolsó sorá­ban egyenletesen elosztva 6 szemet szaporítunk (36). A há­táéval azonos mintabeosztással folytatjuk, mindkét szélen 6 soronként 13×1 szemet szapo­rítunk (62). A szemeket 45 cm-es összmagasságban (a 6. kék csík után) egy sorban leláncol­juk.

Összeállítás: a vállakat összevarrjuk. A nyakkivágás szé­lén 56 szemet felszedünk, melí­rozott fonallal, patentmintával 8 cm-t kötünk, majd 2 sor kék lustakötés után a szemeket la­zán leláncoljuk.

A gallért felé­nél a munka színére hajtva, a kivágás széléhez öltögetjük. A hasíték és a gallér széléből 34-34 szemet szedünk fel, és kék csíkmintával 6 soros gombo­láspántokat kötünk. A jobb ol­daliba 4 gomblyukat készí­tünk: a 3. sorban az 5-6., 13-14., 21-22., 29-30. szemet le­láncoljuk, és a 4. sorban fö­löttük 2-2 új szemet képezünk. A pántok alsó végét egymásra hajtjuk, a munka visszáján az elejéhez varrjuk. A zsebnyílá­sok közép felé eső szélén 16-16 szemet felszedünk, és kék csík­mintával 6 sort kötünk. A kül­ső szélükön melírozott fonallal felszedünk 16-16 szemet, és si­makötéssel 10-10 cm-es hátla­pokat készítünk. A szegély vé­geit a munka színén, a hátlapo­kat a visszáján az elejéhez öltö­getjük.

Összevarrjuk az ujjakat és az oldalakat, az ujjakat a karöltőbe állítjuk. Végül fel­varrjuk a gombokat.

Színkombináció


Létrehoztuk új Kézimunka/Kötés-Horgolás csoportunkat, akit érdekel, bátran csatlakozzon! Zárt csoport, de mindenkit szívesen fogadunk, aki csatlakozni szeretne! Kattints ide és csatlakozz »»»

Nincs hozzászólás
Hozzászólások