Kötés – Horgolás

Horgolt sapka


Hozzávalók

  • 4 dkg piros,
  • 2 dkg fehér,
  • 1 dkg fekete,
  • középvastag,
  • félgyapjú fo­nal,
  • 6-os  horgolótű,

A munka menete

Piros fonallal, 3 láncszemből gyű­rűt kapcsolunk, ebbe

1. sor: 12 egyráhajtásos pálca.

2. sor: 12 egyráhajtásos pálca, közöttük 1—1 láncszem.

3. sor: az előző sor pálcáinak tetejére 2 egyráhajtásos pál­ca, közöttük 1—1 láncszem.

4. sor: a pálcák közötti lánc­szemekbe 2—2 egyráhajtá­sos pálcát öltünk, közöttük 1—1 láncszemmel.

5. sor: 1 egyráhajtásos pálca az előző sor pálcacsoportjai kö­zé, és 2—2 egyráhajtásos pálca, közöttük 1 láncszem­mel a pálcacsoportok közötti láncszembe öltve.

6. sor: 1 egyráhajtásos pálca az előző sor egyráhajtásos pálcájába, 3—3 egyráhajtásos pálca, közöttük 1—1 láncszem az előző sor pálcacsoportjai kö­zött levő láncszembe.

7—8. sor: azonos a 6. sorral.

9. sor: a fehér fonallal, a 6. sor mintájával készül.

10. sor: a fekete fonallal, a 6. sor sze­rint horgoljuk.

11. sor: azo­nos a 9. sorral.

12. sor: piros­sal, a 6. sor mintájával ké­szül.

13. sor: az egyráhajtá­sos pálcákba 1 egyráhajtásos pálcát, a pálcacsoportba 3 egyráhajtásosat öltünk, és ezt ismételjük. A horgolást összesen 48 egyráhajtásos pálcával fejezzük be.

Összeállítás

A sapkát bo­gyókkal díszítjük, az egyráhajtásos pálcákba a 9. (fe­hér) sorban fehér, a 10. (fe­kete) sorba piros, a 11. (fehér) sorba fehér bogyókat cso­mózunk.

Bogyók

1 láncszembe 1 ráhajtás után magasra hú­zott szállal ötször öltünk, majd a tűn lévő hurkokat egyszerre lehorgoljuk, és 1 szoros láncszemmel rögzít­jük, azután 3 cm-es szálvéget hagyva a fonalat eltépjük. Összesen 24 fehér és 12 piros bogyót horgolunk.

Végezetül egy-egy szín­ből 60 cm hosszú láncszem sort készítünk, s ezeket ket­téhajtva a sapka csúcsához rögzítjük. A 6 szálat meg­csavarjuk, és a sapka alsó széléhez öltjük. A láncszem sorok végére gyufásdobozra tekert és egyik felén felvá­gott szálakból bojtot erősí­tünk, melynek felső végét a rögzítéstől kb. l cm-re a sa­ját színével szorosan átköt­jük.

 


Létrehoztuk új Kézimunka/Kötés-Horgolás csoportunkat, akit érdekel, bátran csatlakozzon! Zárt csoport, de mindenkit szívesen fogadunk, aki csatlakozni szeretne! Kattints ide és csatlakozz »»»

Nincs hozzászólás
Hozzászólások